Strategie firmy podnikající v oblasti služeb

Title Alternative:Strategy of a service providing company
Abstract
Cílem diplomové práce s názvem ''Strategie firmy podnikající v oblasti služeb'' je identifikovat možné varianty strategií pro malé podniky především v oblasti služeb. Tato práce se zabývá následujícími fázemi stanovení strategie strategickou analýzou, stanovením možných strategických variant, jejich hodnocením a následnou implementací. Teoretické poznatky jsou demonstrovány na příkladu popisovaného podniku z praxe. Další část práce obsahuje metodiku ''Tvorba strategie pro malé podniky''. Ta je určena především malým podnikatelům, kteří nemají vzdělání v ekonomické oblasti a oblasti managementu.
Description
96 stran, 7 stran příloh :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
small and medium-sized business, balanced scorecard, malé a střední podnikání, balanced scorecard
Citation
ISSN
ISBN