Vypracování kondičního plánu pro vybraného jedince

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vliv pohybové aktivity na lidský organismus. Hlavním cílem je vytvoření kondičního plánu pro konkrétního jedince na dobu 6 měsíců. Vyhodnocení funkčnosti plánu probíhalo na základě porovnání výsledků motorických testů a změně tělesné hmotnosti jedince. Měření bylo provedeno na začátku plnění kondičního plánu, v průběhu po třech měsících a na závěr po dokončení šestiměsíčního programu. Vytyčených cílů jsme dosáhli s lehkými odchylkami. Pro příští tvorbu kondičního programu by bylo vhodné zvolit větší škálu aktivit, aby u jedince plnícího program nedošlo ke stereotypu.
The thesis focuses on the influence of physical activity on the human organism. The main objective is to create a fitness plan for a particular individual for a period of 6 months. Evaluation of the functionality of the plan was based on a comparison of the results of the motor tests, and change of body weight of the individual. The measurement was carried out at the beginning of the implementation of the plan, in the course of the March, after three months and at the end, after the completion of a six-month program. Objectives we achieved with slight variations. The next creation of the fitness program, it would be appropriate to choose a wider range of activities, that the individual performing the program not to stereotype.
Description
Subject(s)
Tělesná zdatnost, sportovní trénink, kondiční program, výživa sportovců, Physical fitness, sports training, fitness program, nutrition of Athletes
Citation
ISSN
ISBN