Supplementary Pronunciation Exercises to Primary and Lower-Secondary English Textbooks

Title Alternative:Doplňující cvičení k učebnicím angličtiny pro výuku výslovnosti na základní škole
Abstract
Předmětem této diplomové práce je analyzovat sadu učebnic angličtiny určenou pro základní školy (Project, druhé vydání) z hlediska výuky výslovnosti. Na základě této analýzy jsou navržena doplňující cvičení. Důvodem je snaha ulehčit českým mluvčím, kteří se učí anglicky, osvojit si anglickou výslovnost. Tudíž se autor této práce nezaměřuje pouze na možnou ''neúplnost'' učebnic, ale bere v potaz také další faktory, které mohou hrát roli při osvojování si výslovnosti cílového jazyka. Proto při výběru seznamu doplňujících výslovnostním cvičení a aktivit hrály roli také následující faktory: potenciální potíže, kterým by čeští mluvčí učící se anglické výslovnosti mohli čelit; jejich věk a pokročilost či srovnání anglického a českého jazyka. Cílem práce bylo zjistit bylo zjistit efektivity navržených doplňujících cvičení, čehož bylo dosaženo pomocí výzkumu. Teoretická část se zabývá obecnou terminologií vztahující se k tématu a cílem je také objasnit tematiku týkající se praktické části výzkumu. Praktická část je zaměřena na analýzu učebnic a na prezentaci výzkumu. Data získaná na základě tohoto výzkumu jsou v této části práce prezentována a analyzována.
Description
98 stran, 11 stran příloh :ilustrace (některé barevné), grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
elementary school textbooks, English language, pronunciation, učebnice základních škol, angličtina, výslovnost
Citation
ISSN
ISBN