Podniková praxe jako odraz politiky zaměstnanosti České republiky

Title Alternative:Corporate practice as a reflection of employment policy of Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In my thesis I deal with the state policy of employment in the Czech Republic and its impact on entrepreneurs. The goal of this work is to find out the actual status and to evaluate what way is the active and passive policy of employment reflected in entrepreneurs' experience. First part of the work describes unemployment terminology and the linking-up of the Czech policy of employment with strategic recommendations of EU along with the characteristics of particular instruments with the current legislation. Second part of this work elaborates on selected topics survey search and its outcome. Third part then describes in detail an application of specific instrument of active policy in company LUKRA - Connect, s.r.o. in the period of culmination of economic recession in 2009. In concluding part possible improvements are suggested for achieving higher effectivity of the employment policy of the Czech Republic.
Ve své diplomové práci se zabývám státní politikou zaměstnanosti ČR a jejími dopady na podnikatelské subjekty. Tato práce si klade za cíl zjistit aktuální stav a zhodnotit, jakým způsobem se aktivní a pasivní politika zaměstnanosti odráží v podnikové praxi. V první části práce je popsán pojem nezaměstnanost a návaznost české politiky zaměstnanosti na strategická doporučení EU spolu s charakteristikou jednotlivých nástrojů při využití stávající legislativy. Druhá část práce je věnována dotazníkovému šetření na vybrané téma včetně jeho zhodnocení. Ve třetí části je potom detailně popsána aplikace konkrétního nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve společnosti LUKRA ? Connect, s.r.o. v období kulminace hospodářské recese v roce 2009. V závěrečné části jsou navržena možná zlepšení pro dosažení vyšší účinnosti a efektivity politiky zaměstnanosti ČR.
Description
katedra: KPE; rozsah: 90 s. (133 156 znaků).
Subject(s)
"educate yourselves!", active employment policy, employment, employment policy, european employment strategy, european social fund, okun?s law, operation program development of human resources, passive employment policy, unemployment, "vzdělávejte se!", aktivní politika zaměstnanosti, evropská strategie zaměstnanosti, evropský sociální fond, nezaměstnanost, okunův zákon, operační program rozvoj lidských zdrojů, pasivní politika zaměstnanosti, politika zaměstnanosti, zaměstnanost
Citation
ISSN
ISBN