Přínos židovské kultury a jejích hodnot české společnosti

Title Alternative:How is Jewish culture and its values beneficial to the Czech society
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor Thesis deals with specific manifestations of Jewish culture and its influence on the Czech environment. It focuses mainly on its benefits in the areas of literature, painting, architecture, music and science. The introductory chapter outlines the history of the Jewish people in Bohemia and Moravia regions and their common life with majority society. Next two chapters attend to cultural and scientific benefits of Jewish people who lived and worked in conditions of our country. Last chapter deals with the activities of organizations, which make prompt effort to revitalize the Jewish culture and its values in contemporary Czech society. The aim of this thesis is to show the benefits of the mutual coexistenceof Czech and Jewish people in the past and nowadays.
Bakalářská práce pojednává o specifických projevech kultury židovského národaa jejího vlivu na české prostředí. Zaměřuje se především na přínos v oblasti literatury, malířství, architektury, hudby a vědy. V úvodní části jsou nastíněny dějiny židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě a jeho vzájemné soužití s většinou společností. Další dvě kapitoly se věnují kulturně-vědeckému přínosu Židů působících v podmínkách naší země. Poslední kapitola se zabývá činností organizací, které usilují o oživování židovské kulturya její hodnot v současné české společnosti. Cílem práce je ukázat jaký přínos mělo vzájemné soužití Židů a Čechů v minulosti a dnes.
Description
katedra: KFL; rozsah: 67
Subject(s)
jews, culture, artistic contribution, terezin, jewish organizations, židé, kultura, umělecký přínos, terezín, židovské organizace
Citation
ISSN
ISBN