Break even point obchodu se Škoda originálními výměnnými díly

Title Alternative:Break even point in the business of Škoda genuine exchange parts
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The graduation theses {\clqq}Break even point in the business of Škoda genuine exchange parts`` is concerned with sale of specific group of original parts Škoda, otherwise Škoda original exchange parts. The objective of this graduation theses in the first part is, to introduce reader the function of sale´s departement Škoda original parts. In the second part to define exchange part, clarify philosophy and function of exchange business. In the 3. a 4. part in this graduation theses is a description of present development of this business and consequential estimation of incoming development or more precisely potential. Semi-final part has as one´s task to define importer the conditions of profitability in case of initiation business with exchange parts. The conclusion presents proposal of process optimalization refering to this business.
Diplomová práce {\clqq}Break even point obchodu se Škoda originálními výměnnými díly`` se zabývá prodejem specifické skupiny originálních náhradních dílů na vozy Škoda a to Škoda originálními výměnnými díly. Cílem této diplomové práce je v první části seznámit čtenáře s fungováním oddělení prodeje Škoda originálních dílů. V části druhé pak definovat výměnný díl, vysvětlit filozofii a fungování výměnného obchodu. Náplní 3. a 4. části v této diplomové práci je popis dosavadního vývoje tohoto obchodu a následný odhad budoucího vývoje respektive potenciálu. Předposlední část má za úkol definovat importérovi podmínky rentability v případě zahájení obchodu s výměnnými díly. Závěr je věnován návrhům na optimalizaci procesů spojených s tímto obchodem.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 73 s., 9 s. příloh
Subject(s)
škoda auto, a.s, break-even point, research, trend analysis, competition, genuine parts, exchange parts, synergy, importer, škoda auto, a.s, bod zvratu, trendová analýza, konkurence, originální díly, výměnné díly, synergie, importér, průzkum
Citation
ISSN
ISBN