Kýč ve výtvarném umění industriální epochy

Title Alternative:Kitsch in the plastic art of the industrial age
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with kitsch in industrial era. Its objective is to cover this issue interdisciplinarily because it is closely connected with, above all, sociology, psychology, politology but it is also necessary to consider philosophy. In the first part the thesis researches into the origin and development of kitsch in terms of its etymology and history. It aims to define it and to find the preconditions which allow such enquiring. Furthermore it tries to draw attention to kitsch as a cultural phenomenon originating primarily through intersubjective relations and psychologization. In this context the thesis points out to risks arising from kitsch, affecting individuals as well as the society and it finds both the place of origin and the reason behind these risks. The reality is therefore analysed by a research, which shows how certain respondents relate to kitsch. The conclusion of the paper tries to suggest some acceptable solutions.
Bakalářská práce pojednává o kýči v industriální epoše. Danou problematiku se snaží zachytit interdisciplinárně, protože úzce souvisí zejména se sociologií, psychologií, politologií, ale jako nutná se zde jeví filosofie. Práce ve své první části mapuje vznik a vývoj kýče, jak z hlediska etymologického, tak historického. Snaží se o definiční vymezení a nalezení předpokladů, které toto tázání vůbec umožňují. Dále potom práce ukazuje na kýč v konkrétních situacích, zabývá se možnostmi jeho identifikace, přitom akceptuje nutnou relativitu, zároveň ukazuje na nezbytnost objektivity. Práce se snaží upozornit na kýč jako kulturní fenomén vznikající zejména intersubjektivními relacemi a psychologizací. V tomto kontextu práce upozorňuje na nebezpečí, která z kýče vyplývají jak pro jedince, tak pro společnost, přitom nachází důvod i místo vzniku těchto nebezpečí. Realitu proto mapuje výzkum, který zachycuje, jakým způsobem se vybraní respondenti vztahují ke kýči. Závěr práce se snaží nabídnout přijatelná řešení.
Description
katedra: KFL; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 81 s. (z toho přílohy 15 s.)
Subject(s)
kitsch, art, value, taste, society, fine art, architecture, sculpture, institution, democracy, prejudice, natural attitude, relation, kýč, umění, hodnota, vkus, společnost, výtvarné umění, architektura, sochařství, instituce, demokracie, předsudek, přirozený postoj, vztah
Citation
ISSN
ISBN