Specifické poruchy učení a chování na 1. stupni ZŠ se zaměřením na dyslexii

Title Alternative:Specific learning disorders and behavioral disturbance of children at the first degree of elementary school withspecialization at dyslexia
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In the theoretic part of this study I have analyzed points of view of some specialists which deal with selected issue: specific learning disorders and behavioral disturbanceof schoolchildren. The aim of the empirical part of the study was to describe the situation in special classes at the first degree of elementary school ZŠ U Soudu in Liberec,to determinate the selection process into special classes and difficulties in classwork they may encounter.Attention have been paid to areas of reading technics and comprehensive reading. I have researched the issue of influence of the inclusion new children with specific learningdisorders and behavioral disturbance. The result of this study should determine possible solution of integration those children into common system of elementary schools. One of the significant tasks was to verify required qualification of the teachers.
V teoretické části práce jsem analyzovala názory autorů zabývajících se mnou zvolenou problematikou žáků se specifickými poruchami učení a chování. V empirické části práce bylo cílem zmapovat situaci ve speciálních třídách prvního stupně ZŠ U Soudu v Liberci. Zjistit, jakým způsobem byli žáci zařazeni do těchto tříd a s jakými problémy ve výuce se setkávají. Sledována byla oblast techniky čtení a čtení s porozuměním. Řešila jsem otázku působení inkluze žáků se specifickými poruchami učení a chování. Výsledkem mělo být i zjištění jejich možné integrace do běžné sítě základních škol. Jednou z významných otázek bylo ověřit požadovanou kvalifikaci učitelů.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1CD; rozsah: 81 s., 8 s. příloh
Subject(s)
specific learning disorders and behavioral disturbance, dyslexia, dyslexia etiology, heredity, dyslexia diagnostic, dyslexia remedy, special class, specifické poruchy učení a chování, dyslexie, etiologie, heredita, diagnostika a reedukace dyslexie, speciální třída
Citation
ISSN
ISBN