Dětský časopis ve výuce na 2. stupni ZŠ

Title Alternative:The Use of Children's Magazines as Teaching Material in Secondary School Education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with problems of real use of children´s magazines in secondary school education. The diploma is divided into two parts. In the first, theoretical one focuses on consecrating of the names connected with media. It also focuses on the connection between the use of the children´s magazines in education and the Educational Plan for Secondary School Education. Further, it deals with the characteristics of pupils in secondary school education. In the second research part, the diploma thesis investigates by questionnarie method 175 informants from the basic school and from the eight-year gymnasium. In appendix, there is a list of children´s magazines in the Czech republic.
Diplomová práce se zabývá problematikou reálného využívání dětských časopisů ve výuce na 2. stupni základní školy. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části se zaměřuje na vysvětlení pojmů spojených s médii, na souvislost mezi využíváním dětských časopisů ve výuce s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a na charakteristiku žáků 2. stupně základní školy. V druhé, výzkumné části se věnuje výzkumu metodou dotazníkového šetření u žáků 2. stupně základní školy a příslušných ročníků víceletého gymnázia, kde bylo dotazováno celkem 175 respondentů. V příloze je uveden seznam vybraných dětských časopisů dostupných v České republice.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD ROM; rozsah: 59 s, 8 s. příloh.
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN