Rozvoj obratnosti pro děti školního věku

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje obratnostních schopností dětí školního věku. Cílem práce bylo vytvořit program pro rozvoj obratnostních schopností žáků na druhém stupni základní školy. Teoretická část pojednává o obratnostních schopnostech, o jejich diagnostice a testování. Dále rozebírá pohybové hry a jejich vliv na rozvoj jedince v tělesné výchově. Praktická část se zabývá vytvořením baterie her na rozvoj obratnosti, ověřením velikosti prožitku z pohybové aktivity a následným sestavením programu z pozitivně vnímaných her. Je určena převážně pro učitele tělesné výchovy na základních školách, kteří mohou využít jednotlivé hry nebo vytvořené programy ve své praxi.
The thesis deals with an issue of the developing dexterity skills of school-age children. The aim was to create a project concerning the developing dexterity skills of pupils at lower secondary school. The theoretical part contains of the dexterity skills description, their diagnostics and testing. Furthermore, it analyses physical activities and their influence on an individual´s development in lessons of the physical education. The practical part deals with creating a set of activities developing dexterity along with their pupils´ attractiveness assessment which led to the following step of establishing of the most favourite activities syllabus. It is aimed mainly for school teachers of physical education who can introduce particular activities or syllabi in their lessons.
Description
Subject(s)
Školní tělesná výchova, obratnostní schopnosti, pohybové hry, hry na rozvoj obratnosti, physical education at schools, dexterity skills, physical activities, dexterity developing activities
Citation
ISSN
ISBN