Creating an Algorithm for AGV Control

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá automaticky vedeným vozíkem sledujícím čáru, používané v průmyslu pro manipulaci s materiálem. Jejím hlavním cílem je vytvoření řídicího algoritmu pro provoz tohoto vozíku po definované dráze pro následné řízení pomocí Arduina. Řízení zabezpečuje i couvání vozíku ze stanice zpět na hlavní dráhu. Kromě toho je v systému řízení vozíku implementován bezdrátový centralizovaný komunikační systém s využitím modulů IoT. Celý systém byl úspěšně otestován. Navržený algoritmus přispěje k snadnější implementaci konceptu Průmysl 4.0, který je v současné době na vzestup
This thesis work depends on the line follower AGV which is used in the industries for the material handling process. In this main aim is to develop a control algorithm to operate this AGV along a defined path using the Arduino programming. The control also ensures the reverse movement of the vehicle from the station back to the main path. In addition, with this the wireless communication system is implemented as a centralized communication system using the IoT modules and has been tested. The proposed algorithm will contribute to the easier implementation of the Industry 4.0 concept which is currently the booming trends in industries.
Description
Subject(s)
AGV, Průmysl 4.0, Arduino nano, Arduino Mega2560, infračervený senzor, internet věcí (IoT), AGV, Industry 4.0, Arduino nano, Arduino Mega2560, IR sensor, IoT
Citation
ISSN
ISBN
Collections