Technologie praní a chemického čištění v průmyslových prádelnách a čistírnách

Title Alternative:Washing and chemical cleaning technologies in laundrettes and drycleaner´s
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podstatou průmyslového praní a chemického čištění textilií a oděvů, včetně způsobu využití technologických medií - stlačeného vzduchu, páry, technologické prací a odpadní vody. Jsou vysvětleny technologické postupy praní a chemického čištění, dále jsou vysvětleny základní pojmy v oboru praní a chemického čištění a podstata praní, žehlení a chemického čištění. Pozornost věnuje možnému poškození díla v automatizovaných provozech praní a chemického čištění prádla a oděvů. Popisuje jednotlivé druhy mechanického a chemického poškození ošetřovaných textilií a oděvů. Také popisuje jednotlivé normy a způsoby ošetřování prádla dle předepsaných etiket pro praní a chemické čištění prádla a oděvů.
The Bachelor´s work deals with the principle of factory washing and the dry-cleaning of textiles and clothes including the way of usig various technologies-compressed air, vapour, technological washing and waste water. The technological processes of washing and dry-cleaning are explained here, followed by explanations of fundamental terms concerning the banch of washing and dry-cleaning, principle of laundering, ironing and dry-cleaning. The attention is paid to the possible laundry damage in automated operations of laundering and clothes washing and dry-cleaning. It describes the particular kinds of mechanical and chemical damage while washing and cleaning textiles and clohes. The particular specifications and ways of washing and dry-cleaning of textiles and clothes according the regulations are recounted here are as well.
Description
katedra: KKV; přílohy: 1 x CD, 1 x ČSN EN ISO 3758; rozsah: 71 s., 39 s. obr. příloh
Subject(s)
prádlo, textil, oděv, praní, žehlení, mechanický účinek, chemický účinek, teplota, čas, tlak, voda, rozpouštědlo, bavlna, vlna, polyesterová vlákna, linen, laundry, textile, clothing, wear, washing, ironing, mechanistic effect, chemical effect, temperature, time, pressure, water, solvent, cotton, wool, polyester fibre
Citation
ISSN
ISBN