Hodnocení paropropustnosti vlnařských textilií ve vlhkém stavu

Title Alternative:EVALUATION OF VAPOR PERMEABILITY OF WOOLLEN FABRICS UNDER WET CONDITIONS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na komfort textilií a to především na komfort termofyziologický. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První, teoretická část se zabývá způsobem hodnocení termofyziologického komfortu s důrazem na přístroj Permetest. V druhé části jsou teoretické poznatky využity v prováděných experimentech. Součástí práce je i zkoumání paropropustnosti materiálů na přístroji Permetest. Testování bylo prováděno při různých úrovních zavlhčení materiálu. Cílem práce bylo zjistit vliv vlhkosti na paropropustnost materiálů vyrobených z vlny a polyesteru a ze směsi těchto materiálů.
This Thesis is focused on comfort of textiles, mainly on thermo-physiological comfort. This work is divided into two main parts. The first one, the theoretical part deals with various method of evaluation of thermo-physiological comfort. There is an emphasis on the Permetest instrument in this section. There is also a testing procedure as a second part of this Thesis. The gained knowledge from theoretical section is used there. It was a Permetest instrument used to carry all experimental measurements under different states of humidity. However, the main objective of this Thesis is to determine the influence of humidity on permeability of materials made of wool and polyester and their blends.
Description
katedra: KHT; rozsah: 79 s.
Subject(s)
permetest, komfort, relativní paropropustnost, termofyziologický komfort, permetest, comfort, relative vapour permeability, thermo-physiological comfort
Citation
ISSN
ISBN