Marketing lyžařských areálů

Title Alternative:The Ski Resorts Marketing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the diploma work is to evaluate the present marketing activity of ski resorts in Czech Republic, to propose changes and additional activities in the area of marketing. In the introduction of the diploma work is described meaning of sports marketing in the market of sports products. The work is also focused on the analysis of inside and outside factors which influence the activity of the ski resorts including the study of individual factors of the marketing mix, brief analysis of competition and the SWOT analysis. In the next part there is theoretically and practically described the communication strategy of the ski resorts. The component of the diploma work is also the case study of the ski resort Tanvaldský Špičák. The conclusion of the diploma work offers some recommendations which might help ski resorts to attract new customers or to keep current customers and improve their competitive advantage.
Cílem diplomové práce je zhodnocení stávající marketingové činnosti lyžařských areálů v České republice, navržení změn a dodatečných aktivit v oblasti marketingu. V úvodu diplomové práce je popsán význam sportovního marketingu na trhu sportovních produktů. Práce se dále zaměřuje na analýzu vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících činnost lyžařských středisek včetně rozboru jednotlivých složek marketingového mixu, stručné analýzy konkurence a SWOT analýzy. V následující části je teoreticky i prakticky popsána komunikační činnost lyžařských areálů. Součástí diplomové práce je také případová studie o lyžařském středisku Tanvaldský Špičák. Závěr diplomové práce nabízí doporučení, která by mohla areálům pomoci k získání nových zákazníků, či k udržení současných zákazníků a zlepšení jejich konkurenceschopnosti.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 disketa; rozsah: 80 s.
Subject(s)
communication, ski resorts, sports products, customers, komunikace, lyžařská střediska, sportovní produkty, zákazníci
Citation
ISSN
ISBN