Práce s rizikovou mládeží v nízkoprahovém zařízení

Title Alternative:Working with at-risk youth in community centres
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is focused on low-threshold clubs for children and youth. Its main objective is to design and implement a program in a low-threshold club.In the theoretical section I focus on the adolescence and the risks that are associated with this period of life. Furthermore the low-threshold clubs, facilities for children and youth are described.The practical part of my work is dedicated to a specific program that I designed for clients of a low-threshold club. The program preparation, implementation and subsequent evaluation is described.
Tato bakalářská práce je zaměřena na Nízkoprahová centra pro děti a mládež. Jejím hlavním cílem navrhnout a realizovat program v Nízkoprahovém klubu.V teoretické části se zaměřuji na období dospívání a na rizika, které jsou s tímto obdobím adolescence spojeny. Dále zde popisuji nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.Praktická část mé práce se věnuje konkrétnímu programu, který jsem navrhla pro klienty nízkoprahového klubu. Popisuji zde část příprav, realizace a následnou evaluaci.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 101
Subject(s)
adolescence, at-risk youth, low-threshold club, leisure activities, adolescence, riziková mládež, nízkoprahový klub, volnočasové aktivity
Citation
ISSN
ISBN