Systém řízení preferencí MHD na světelných signalizacích

Title Alternative:Control system of preference for traffic signal system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Náplní práce je seznámení se s problematikou preference městské hromadné dopravy a souvisejících pojmů. Je prakticky zaměřena na tvorbu řídící aplikace v grafickém vývojovém prostředí LabVIEW. Systém preference je tvořen vyhodnocovací jednotkou ve vozidle městské hromadné dopravy, řídící aplikací, řadiči na světelných signalizačních zařízeních a přenosovými medii. V práci jsou jednotlivé části popsány. Dále se práce zabývá budoucností vývoje systému preference a využití alternativních druhů spojení.
The thesis provides comprehensive information on the preferences of urban public transport and the related terminology. The thesis is focused on the development of a practical control application in LabVIEW (graphical development environment). The preference system consists of an evaluation unit installed in the vehicle of urban public transport, a control application, light signaling controllers and transmission media. The individual parts of the preference system are described in the thesis. The thesis also deals with the future of the preference system and the use of alternative types of connections between individual parts of the system.
Description
katedra: RSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 43 s., 7 s. obr. příloh
Subject(s)
preference, labview, light signaling, google earth, preference, labview, světelné signalizační zařízení, google earth
Citation
ISSN
ISBN