Kazuistika osoby s dyskalkulií a rysy dysgrafie při kombinované zdravotní zátěži

dc.contributor
dc.contributor.advisorBraumová Zdeňka, Mgr. : 66568
dc.contributor.authorHakenová, Lucie
dc.date.accessioned2021-08-20T11:23:20Z
dc.date.available2021-08-20T11:23:20Z
dc.date.committed2020-12-18
dc.date.defense2021-06-08
dc.date.submitted2020-3-17
dc.date.updated2021-6-8
dc.degree.level
dc.description.abstractKazuistika se zabývá zkoumáním zdravotně postižené osoby se specifickými poruchamiučení. Seznamuje čtenáře s teoretickými východisky dyskalkulie a dysgrafie. Za cíl si tato práce klade porovnat různé životní etapy postižené ženy s ohledem na všechna její omezení. Opírá se o podrobné anamnézy. Cíle práce jsou dosahovány využitím diagnostických metod, jako je rozhovor, pozorování a koláč radostí a starostí.cs
dc.description.abstractCasuistry examines a person with disabilities who have specific learning disorders. Thisstudy familiarize its readers with theoretical basis of dyscalculia and dysgraphia. The goal of this thesis is to compare the different phases of life taking into account the limitations of such handicap woman. It relies on the detailed anamnesis. The goals of the thesis are achieved by using diagnostic methods such as interview, observations and pie of pleasure and concerns.en
dc.description.mark
dc.format36 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.signatureZ 202100027
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160629
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparLANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., 2006. Vývojová psychologie. 4. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-1284-9.par parMICHALOVÁ, Z., 2001. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš. ISBN 80-7311-000-8.par parSELIKOWITZ, M., 2000. Dyslexie a jiné poruchy učení. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-7169-773-7.par parSVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, M., VÁGNEROVÁ, M., 2001. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-545-8.par parVÁGNEROVÁ, M., 2012. Psychopatologie pro pomáhající profese. 5. rozš. a přepr. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0225-7.par parZELINKOVÁ, O., 1994. Poruchy učení. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-242-4.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectspecifické poruchy učenícs
dc.subjectdyskalkuliecs
dc.subjectdysgrafiecs
dc.subjectzdravotní omezenícs
dc.subjectpostiženícs
dc.subjecthandicapcs
dc.subjectzkoumaná osobacs
dc.subjectspecific learning disordersen
dc.subjectdyscalculiaen
dc.subjectdysgraphiaen
dc.subjecthandicap and limitationsen
dc.subjectsubject of studyen
dc.titleKazuistika osoby s dyskalkulií a rysy dysgrafie při kombinované zdravotní zátěžics
dc.titleCase Report of a Person with Dyscalculia, Features of Dysgraphia in Combined Health Loaden
dc.typezávěrečná prácecs
local.degree.abbreviationCeloživotní
local.degree.disciplineSPPG
local.degree.programmeDalší vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.programmeabbreviationDVPP
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19C00032
local.identifier.stag40940
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis49edb0a4-c0af-4500-9217-f34d818e5159
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo27
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ZP_Lucie_Hakenova.pdf
Size:
931.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hakenova_SPPG.pdf
Size:
542.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections