Zjištění deficitu dílčích funkcí u dětí předškolního věku

Title Alternative:Discovery of Shortage of Partial Functions by the Pre-School Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis was aimed at diagnosing partial functions deficiencies in children of pre-school age. The thesis was based on the present problems of diagnosing the partial functions deficiencies in pre-school age children. Its aim was detection of deficiency of one of the partial functions in pre-school children. The thesis was divided into two main parts. The first one was theoretical, describing and explaining the problem of partial functions deficiency using literature sources. The second part was practical, determining the freguency of appearance of partial functions deficienci in 75 children by the method of B. Sindelarova. The results showed that at least one deficiency appeared in 40% of the children. Optical differentiation was impaired in 90% of children with the partial functions deficiency, acoustical differentiation was impaired in 70% of children with the partial functions deficiency.
Bakalářská práce se zabývala zjišťováním deficitů dílčích funkcí u dětí předškolního věku. Vycházela ze současných problémů diagnostiky deficitu dílčích funkcí u předškolních dětí. Jejím cílem bylo zjištění deficitu některé z dílčích funkcí u předškolních dětí. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala a objasňovala problematiku deficitů dílčích funkcí. Praktická část zjišťovala pomocí metody B. Sindelarové četnost výskytu deficitu v dílčích funkcích u 75 předškolních dětí. Výsledky ukazovaly, že u 40% ze 75 předškolních dětí byl zjištěn byl zjištěn deficit v některé dílčí funkci. U 90% dětí s deficitem dílčích funkcí byla narušena optická diferenciace a u 70% dětí s deficitem dílčích funkcí byla narušena akustická diferenciace.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1CD; rozsah: 53 s,
Subject(s)
schortage partial functions, cognition suit, method b. sindelarova at diagnosing functions deficiencies, conception, memory, attention, imagination, pre-school children, speech, school unripeness end unprepared, traching, take, deficity dílčích funkcí, kognitivní procesy, metoda b. sindelarové k zjištění deficitů v dílčích funkcích, myšlení, paměť, pozornost, představivost, předškolní věk, řeč, školní nezralost a nepřipravenost, učení, vnímání
Citation
ISSN
ISBN