Hodnocení změny struktury povrchu nanovlákenných membrán během pracích cyklů

Title Alternative:Evaluation of change in structure of nanofibre membrane surface during washing cycles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In this thesis was tested efficiency of proposed method of nanofibre layer surface roughness evaluation. Set of three nanofibre layers with different levels of finishing was selected for testing. Testing was conducted on base of test in specimen?s resistance during washing cycles. Specimen?s surfaces were captured using TALYSURF CLI 500. Evaluation of surface roughness changes was based on observation of surface characteristics parameters and changes in their values in dependence on washing cycles. The results implies, that given method of surface roughness evaluation is not suitable for detecting changes in nanofibre layer surface, because it provides uninformative values. The resulting values of observed surface characteristics parameters were disordered and thus not providing trend of change in nanofibre layer surface roughness in dependence on washing cycles.
V bakalářské práci byla testována efektivita navržené metody hodnocení změn povrchové drsnosti nanovlákenných vrstev během pracích cyklů. Pro testování byla vybrána sada třech vzorků nanovlákenných vrstev s různými stupni úprav. Testování změn povrchové drsnosti nanovlákenných vrstev probíhalo na základě testu v odolnosti vzorků při praní. Povrchy vzorků byly snímány za pomoci přístroje TALYSURF CLI 500. Hodnocení změn povrchové drsnosti vzorků probíhalo na základě sledování parametrů povrchových charakteristik a změn jejich hodnot v závislosti na pracích cyklech. Z výsledků vyplívá, že daná metoda hodnocení povrchu není vhodná k detekci změn povrchové drsnosti nanovlákenných vrstev v závislosti na pracích cyklech, jelikož podává nevypovídající hodnoty. Výsledné hodnoty sledovaných parametrů povrchových charakteristik pro všechny vzorky byly neuspořádané a nebylo tak možné na jejich základě určit trend ve změně povrchové drsnosti nanovlákenných vrstev v závislosti na pracích cyklech.
Description
katedra: KHT; přílohy: 2 CD; rozsah: 45
Subject(s)
nanofibre layer, surface, surface roughness, surface parameters, 2d surface, 3d surface, surface evaluation, nanovlákenná vrstva, povrch, povrchová drsnost, parametry povrchu, 2d povrch, 3d povrch, hodnocení povrchu
Citation
ISSN
ISBN