Situation on the mortgage market of the Czech Republic in years 2004–2011

Title Alternative:Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w Czechach w latach 2004-2011
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Cílem tohoto popularizačního vědeckého článku je provedení komparace vývoje jednotlivých let na trhu hypotečních úvěrů tak, aby si čtenář dokázal vytvořit podvědomí, jak bankovní domy dokázaly poměrně pružně reagovat na nové ekonomické situace, především na finanční krizi. V článku jsou porovnávány tři dominantní subjekty hypotečního trhu, jak z hlediska objemu, tak v počtu nově poskytnutých hypotečních úvěrů. Jedná se o Českou spořitelnu, Komerční banku a Hypoteční banku. Tento článek vznikl jako výstup výzkumného projektu „Vybrané aspekty finančních trhů EU“, který byl realizován na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci v roce 2011 za finanční podpory ze strany TUL v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu (Studentská grantová soutěž).
Celem niniejszego artykułu popularno-naukowego jest porównanie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w poszczególnych latach, tak aby czytelnik mógł uświadomić sobie, jak banki były w stanie elastycznie reagować na nowe sytuacje gospodarcze, szczególnie kryzys finansowy. W artykule jest porównanie trzech dominujących graczy na rynku kredytów hipotecznych w Czechach, pod względem wielkości i liczby nowych kredytów hipotecznych. Są to: Ceska Sporitelna, Komercni Banka i Hypotecni Banka. Artykuł powstał w wyniku projektu badawczego "Wybrane aspekty rynków finansowych UE", który został zrealizowany na wydziale ekonomicznym Politechniki w Libercu w 2011 roku przy wsparciu finansowym z badań uniwersyteckich w konkursie na wsparcie konkretnych projektów (grant studencki).
The aim of this popularing scientific article is to give a comparison of the development of mortgage market in individual years, in order the reader has a certain understanding of how banking houses managed to, quite flexibly, react to new economic situations, especially to the financial crisis. Three dominant entities of the mortgage market, namely Česká spořitelna, Komerční banka and Hypoteční banka, are being compared in the article; both in terms of the volume and the number of newly provided mortgage loans. This article was written as an outcome of the research project „Vybrané aspekty finančních trhů EU“, which took place at the Technical university of Liberec in 2011, and was financially supported by the university as a part of the “Studentská grantová soutěž“, a contest aiming to support university research projects.
Das Ziel dieses Popularisierungsartikels besteht in der Analyse der Entwicklung des Hypothekarkreditmarktes in einzelnen Jahren, so dass der Leser sich dessen bewusst werden kann, wie flexibel sich die Banken verhalten, um auf neue wirtschaftliche Herausforderungen reagieren zu können, insbesondere auf die Finanzkrise. Der Artikel enthält einen Vergleich zwischen den drei dominierenden Subjekten des Hypothekarkreditmarktes, sowohl in Bezug auf das Volumen und als auch laut der Zahl der neuen Hypothekarkredite. Es handelt sich um die Tschechische Sparkasse (Česká spořitelna), die Kommerzbank (Komerční banka) und die Hypothekenbank (Hypoteční banka). Dieser Artikel wurde als Ergebnis des Forschungsprojektes "Ausgewählte Aspekte der EU-Finanzmärkte" erstellt, der an der Ökonomischen Fakultät der Technischen Universität in Liberec im Jahre 2011 mit finanzieller Unterstützung seitens der Technischen Universität im Rahmen des Wettbewerbes für Unterstützung von Projekten spezifischer Forschungen (Wettbewerb um Stipendien für studentische Forschung) realisiert wurde.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN