Videotutoriál studenta Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Title Alternative:Video Tutorial of Student of the Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Liberec
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizuálních materiálů, sloužících jako návod pro studenty, kteří nově nastupují na fakultu. Důvodem pro vytvoření těchto materiálů byl častý problém s orientací studentů při přecházení mezi jednotlivými budovami a nutným hledáním pomoci u kolegů z vyšších ročníků. Obdobně je tomu i u videotutoriálů IS STAG, proto bylo vhodné vytvořit instruktážní materiál, který demonstruje zacházení s nejvyužívanějšími částmi systému. Tento materiál byl vytvořen s ohledem na učební styly. Byly vytvořeny dva typy materiálů - videa přechodů budov a videotutoriály informačního systému STAG. Videa přechodů budov byla vytvářena pomocí záznamu z videokamery a videonávody IS STAG pomocí speciálního softwaru pro zachycení dění na obrazovce. Výsledkem práce je vytvoření 16 videí přechodů budov - jedná se o budovy, které jsou nejčastěji navštěvovány studentem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a 11 videotutoriálů, které demonstrují práci s IS STAG. V práci je popsán výběr softwaru a software samotný, pomocí něhož byly tyto materiály vytvořeny, postupy a odůvodnění, proč bylo využito právě daného softwaru.
Description
62 s., 4 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
visualization (computer science), vizualizace (počítačová grafika)
Citation
ISSN
ISBN