Optimalizace logistických toků ve firmě Tratec-CS, s.r.o.

Title Alternative:Optimalization of logistics flows in Tratec-CS, s.r.o.
dc.contributor.advisorŠvihovský, Jaromír
dc.contributor.authorMrkvičková, Karin
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-07
dc.date.available2015-07-07
dc.date.committed2012-05-04
dc.date.defense2012-06-18
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 60cs
dc.description.abstractThe aim of my diploma work is the optimalization of inventory level in limited liability company TRATEC-CS. The crucial task was dismemberment of material supplies according to quantitiy of consumption in production by ABC analysis. Then I suggested to particular type of material diffrent inventory systems. The biggest attention I paid to materials, that are included in category A. This materials are most widely used in production and company expend high costs on them. All inventory related costs of TRATEC-CS I described and exactly calculated. In subsequent chapter I was concerned by computation of optimum order quantity of material in category A. Due to this calculation I could also determined amount of costs on particular material, delivery cycle, annual quantitiy of delivery, turnaround time and turnaround speed. In concluding part of diploma work I compared actual and suggested methods of inventory systems, that caused reducing of inventory costs.en
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce je optimalizace stavu zásob ve firmě TRATEC-CS, spol. s r. o. Základním úkolem bylo roztřídění zásob materiálu podle spotřeby analýzou ABC. Jednotlivým druhům materiálu jsem poté navrhla různé systémy řízení zásob. Největší pozornost jsem věnovala materiálům obsažených v kategorii A, jelikož se jedná o základní materiál pro výrobu a jsou s nimi spojeny nejvyšší náklady. Veškeré náklady vynaložené podnikem na zásoby jsem popsala a přesně vyčíslila. V další kapitole jsem se zabývala výpočtem optimální velikosti dodávky materiálu kategorie A. Po výpočtu jsem mohla také určit výši nákladů na daný materiál, dodávkový cyklus, počet dodávek za rok, dobu obratu a rychlost obratu zásob. V závěrečné části diplomové práce jsem porovnala současný a mnou navrhovaný způsob řízení zásob, který vedl ke snížení nákladů na zásoby.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12238
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectsuppliesen
dc.subjectabc analysisen
dc.subjectinventory control systemen
dc.subjectcostsen
dc.subjectdelivery cycleen
dc.subjectinventory turnover rateen
dc.subjectdemanden
dc.subjectorderen
dc.subjectstocken
dc.subjectsafety stocken
dc.subjectoptimalizationen
dc.subjectzásobycs
dc.subjectabc analýzacs
dc.subjectsystém řízení zásobcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectdodávkový cykluscs
dc.subjectrychlost obratu zásobcs
dc.subjectpoptávkacs
dc.subjectobjednávkacs
dc.subjectskladcs
dc.subjectpojistná zásobacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subject.verbislogistika (management)cs
dc.titleOptimalizace logistických toků ve firmě Tratec-CS, s.r.o.cs
dc.title.alternativeOptimalization of logistics flows in Tratec-CS, s.r.o.en
dc.typeThesis
local.departmentKPEcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag23501
local.identifier.verbis464144
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-22-05 05:22:26cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_23501.pdf
Size:
508.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_23501.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_23501.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_23501.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby