Simultánní regrese velkých souborů vzájemně souvisejících dat: vývoj strukturně-příspěvkové metody pro vodné roztoky organických látek

Title Alternative:Simultaneous regression over a large file of interrelated data: group contribution method development for organic solutes in water
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Strukturně-příspěvková metoda se využívá pro výpočet termodynamických příspěvků funkčních skupin. Z tohoto omezeného množství funkčních skupin je složeno nepřeberné množství chemických sloučenin, u kterých nás zajímají jejich termodynamické vlastnosti. Z důvodu velkého množství těchto látek a finanční náročnosti měření jejich termodynamických vlastností se pro jejich zjišťování vyplatí používat právě strukturně?příspěvkovou metodu. Vstupy bakalářské práce byly dva hlavní programy vyvíjené na Katedře chemie TUL na výpočet strukturních příspěvků funkčních skupin. První z programů počítá termodynamické příspěvky (hydratační Gibbsova volná energie , hydratační entalpie , hydratační tepelná kapacita ) za standardních teplot a tlaků. Druhý pak bere v potaz teplotní závislosti. Dalšími vstupy byly výpočetní knihovny, které poskytují podpůrné funkce pro samotné výpočty parametrů, a vnitřně konzistentní databáze obsahující experimentální data, pomocí kterých jsou příspěvky korelovány. Tyto vstupy byly v rámci bakalářské práce optimalizovány a rozšiřovány. Jednalo se o optimalizaci kódu pro zvýšení přehlednosti zdrojových kódů programů. Další optimalizace a rozšíření byly zaměřeny na funkčnost programů a komfort cílových uživatelů, konkrétní zaměření bylo na datovou strukturu list asym obsahující příspěvky, které chce uživatel korelovat. Posledním bodem optimalizace bylo zaručení kompatibility programů i s novými verzemi softwaru Mathematica, verzemi označením vyšším než 6. V rámci testování a optimalizací programu byla také provedena simultánní korelace pro funkční skupinu COOH.
Due to a large amount of chemical substances it's expensive to measure all their thermodynamic properties. But these chemical substances are composed of only few functional groups. To calculate the properties for functional groups is used group contribution method. With advantage we use these contribution to obtain thermodynamical properties of chemical substances. The main inputs for this work were two programs developed at Department of Chemistry TUL for functional group contribution calculation. The first program calculates thermodynamic contributions (Gibbs free energy of hydration , enthalpy of hydration and heat capacity of hydration ) under standard temperature and pressure. The second program uses temperature dependance. The other inputs were libraries, which contain supportive functions for calculating parameters, and internal consistent databases with experimental data used for group contributions correlation. These inputs were optimized and extended in this work. The source code optimization was designed and implemented to make it clearer for users and programmers. Further optimizations and extensions were focused on functionality of main programs and on comfort of end users, the dynamic structure asym containing currently calculated contributions was one of the goals of this functional optimization. The last part of optimizations was aimed at ensuring compatibility with new versions of Mathematica software, specifically on versions higher than 6. During testing and optimizing the programs simultaneous correlation for functional group COOH was done.
Description
katedra: NTI; přílohy: CD-R; rozsah: 49 s. (56 087 znaků)
Subject(s)
mathematica, optimalizace, standardní termodynamické vlastnosti, strukturně-příspěvková metoda, vysoké teploty, mathematica, optimization, standard thermodynamical properties, group contribution method, high temperatures
Citation
ISSN
ISBN