Kontrola kvality programovacího kódu v jazyce ABAP

Abstract
Předmětem této bakalářské práce je snaha optimalizovat proces kontroly kvality programovacího kódu v jazyce ABAP. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretická část popisuje již existující a používané přístupy k automatické kontrole programovacího kódu a také nově vyvíjené metody.Praktická část analyzuje postupy používané týmem pracujícím v systému SAP ve společnosti ŠKODA AUTO a. s. Popisuje spolupráci s interními týmy vývojářů SAP a následné vyhodnocení stávající situace v oblasti kontroly programovacího kódu.Cílem této práce je přiblížit postupy a procesy, které se používají ke kontrole programovacího kódu v jazyce ABAP v oddělení EOA společnosti Škoda auto a navrhnout způsob, jak tyto procesy zdokonalit.
The subject of this thesis is an effort to optimize the process of quality check of programming code in ABAP language. The thesis is divided into 2 parts, theoretical part describes existing approaches to automatic quality check of programming code and new methods in development.The practical part analyses methods used by the team working in SAP in SKODA AUTO a. s. It describes cooperation with internal teams of developers in SAP and evaluation of the current situation in the area of programming code check.The aim of this work is to describe methods and procedures that are used in the EOA department of Skoda auto to check programming code in ABAP language and to propose a way to perfect those procedures.
Description
Subject(s)
jazyk ABAP, kontrola kvality, programovací kód, systém SAP, ABAP language, quality check, programming code, SAP system
Citation
ISSN
ISBN