Řízení tepelné soustavy pomocí PLC Siemens

Title Alternative:The Control of Heating Model by PLC Siemens
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím programovatelného logického automatu od firmy Siemens pro řízení vícerozměrového systému, kterým je tepelná soustava tvořená dvěma vstupy a dvěma výstupy. V bakalářské práci je čtenář seznámen s návrhem vhodných regulačních struktur ve formě decentralizovaného řízení nebo případné dekompozice pro optimální regulaci daného vícerozměrového systému. Práce dále popisuje možnosti implementace vytvořených regulátorů a postupů řízení do hlavní řídící jednotky PLC. Nakonec se zabývá komunikací mezi počítačem a PLC s využitím OPC serveru a programu Reliance, kde pomocí těchto programů je umožněno sledování různých veličin v systému za provozu a případný záznam sledovaných dat.
The major point of this thesis is an application of programmable logic automat designed by Siemens company. This automat was used for control of multidimensional system, which is the thermal system formed by two inputs and two outputs. In the thesis the reader is introduced to the design of the appropriate regulative structures in the form of the decentralized control or the decomposition for the optimal regulation of the multidimensional system. In the next part of the thesis are described possibilities of application of the created regulators and processes of the control into the central processor unit of the PLC. The last part is focused on communication between the computer and the PLC. The communication is realized by the OPC server and program which is called Reliance. These programs allow to monitor different variables and recording monitored data.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 65 s.
Subject(s)
plc, regulation, multidimensional system, monitoring, plc, regulace, vícerozměrový systém, monitoring
Citation
ISSN
ISBN