Informační systém Bilance kompetencí

Title Alternative:Information system Competence balance
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zadána firmou TRW Automotive Czech s.r.o. Mezi cíle práce patří analýza současné personální politiky firmy a na jejím základě navržení mechanismů hodnocení profesních a osobních kompetencí. Hlavním cílem práce je tvorba webové aplikace s databází, které budou realizovat konkrétní vybranou metodiku hodnocení. V práci je zmíněna teorie hodnocení podřízených v pracovních kolektivech. Dále se práce zabývá analýzou současného systému firmy TRW Automotive Czech s.r.o., jeho zobecněním a sjednocením napříč odděleními. Pomocí systému ASP.NET a jazyka VB.NET je vytvořena intranetová webová aplikace Bilance kompetencí. Jejím účelem je umožnit zaměstnancům firmy snadné hodnocení dovedností dle sjednocených požadavků, získat přehled o vytvořených hodnoceních a v neposlední řadě získat nástroj pro snadné ukládání historických dat a tím zvýšit efektivnost hodnocení. Pro potřeby systému hodnocení je navrženo datové úložiště na MS SQL serveru.
Diploma thesis is submitted by TRW Automotive Czech s.r.o. Aims of thesis are analysis of current personnel politics and a design of a mechanism of profession and personnel evaluation. Realization of a web application with database reflecting mechanisms of a new way of evaluation is the main aim of thesis. A theory for employee's evaluation in working groups is mentioned at the beginning. The thesis then focuses on analysis of current evaluation system and its generalization. Through the system ASP.NET and programming language VB.NET is created intranet web application Competence balance. The purposes of application are to enable easy profession and personnel evaluation by unified requirements, to get an overview of created evaluations and to gain a tool for storing an inactive data. According to needs of evaluation system is designed a data storage at MS SQL server.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1x CD; rozsah: 58
Subject(s)
asp.net, databáze, hodnocení kompetencí, lidské zdroje, hr management, asp.net, database, competence evaluation, human resources, hr management
Citation
ISSN
ISBN