Odebírání dětí z rodin do dětských domovů

Title Alternative:Children Removings from Families to Children's Homes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor thesis deals with problems of the children removings from families to children?s homes. In this thesiswere were founding out the main reasons for it. It is described how many children is from minority groups and how many children are in contact with their families. Next target was further educations of pedagogs and their conditions for next education from management of children´s homes. In theoretical part of this Bachelor thesis are information based on qualification literature and in practical part is described research relevant to problems of the children removings from families to children´s homes. In this research were analysed figures from children´s homes records and interview. Findings are represent in tabules and charts. Summary is in the end of bachelor thesis together with proposde corrective actions.
Bakalářská práce se zabývala problematikou odebírání dětí z rodin do dětských domovů. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat odebírání dětí z rodin do dětských domovů. Zjišťovaly se nejčastější důvody odebírání dětí z rodin do dětských domovů. Dále bylo zjišťováno, kolik je v dětských domovech umístěno dětí z minoritních skupin a kolik dětí je ve styku se svou rodinou. Zjišťovány byly také podmínky vychovatelů, které jim nabízí vedení v dětském domově při jejich vzdělávání. V teoretické části bakalářské práce byly za pomoci odborných zdrojů předloženy informace týkající se problematiky odebírání dětí z rodin do dětských domovů. Cíl bakalářské práce byl naplněn prostřednictvím průzkumu, který je popisován v praktické části bakalářské práce. Jsou zde vyhodnoceny jednotlivé položky ze spisové dokumentace a rozhovoru. Výsledky jsou následně představeny prostřednictvím tabulek a grafů. Shrnutí celé bakalářské práce je v závěru, na nějž navazují navrhovaná opatření. Součástí práce je také seznam použitých zdrojů a přílohy. Smyslem bakalářské práce bylo získat přehled o problematice odebírání dětí z rodin do dětských domovů.
Description
katedra: KSS; rozsah: 83
Subject(s)
children?s home, tutor, alternative educational care, social orphan, institutional education, protective education, can syndrome, orphaning children, physical, emotional abuse, adaptation syndrome, sexual abuse, deprived child syndrome, emotional deprivation, prevention, dětský domov, vychovatel, náhradní výchovná péče, sociální sirotek, ústavní výchova, ochranná výchova, syndrom can, osiření dítěte, týrání fyzické a, psychické, syndrom přizpůsobení, sexuální zneužívání, syndrom deprivovaného dítěte, citová deprivace, prevence
Citation
ISSN
ISBN