Simultánní regrese velkých souborů vzájemně souvisejících dat: vývoj strukturně-příspěvkové metody pro vodné roztoky organických látek

Title Alternative:Simultaneous regression over a large file of interrelated data: group contribution method development for organic solutes in water
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher