Documenta Kassel

Title Alternative:Documenta Kassel
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The project represents a design of the documenta centre of information and comunication. Documenta is an international exhibition held every five years in Kassel, Germany. The initial phase of the work, the preperation, was to analyse the assignement, the area and other refrence projects. These analaysis resulted in a final design based on a concept of transferring an archetypal urban structure into a layout of a hybrid building. This sturcture has a variety of functions. It can be easily taken to pieces, it is mobile, reusable and recyclable.
Práce je návrhem dočasného centra informací a komunikace pro mezinárodní výstavu Documenta, pořádanou v německém Kasselu každých 5 let. V úvodní fázi byla provedena analýza zadání, území na němž se toto centrum nachází a referenčních projektů. Výsledkem těchto vstupních analýz je návrh využívající koncept přenosu archetypální městské struktury, do provozního schématu hybridní budovy hostující řadu funkcí. Zároveň je navržená struktura po částech demontovatelná, přemístitelná, znovu využitelná a ekologicky likvidovatelná (recyklovatelná).
Description
katedra: KAR; přílohy: 2 CD-ROM; rozsah: 26
Subject(s)
portable architecture, temporary architecture, modular unit, iso shipping container, international art exhibition, tensile membrane, high span canopy, cable structure, public space, information center, comunication center, projector screen, přemístitelná architektura, dočasná architektura, modulární systém, přepravní iso kontejner, mezinárodní výstava umění, textilní membrána, vysokorozponové zastřešení, lanová konstrukce, veřejný prostor, informační centrum, centrum komunikace
Citation
ISSN
ISBN