Internetový portál pro seniory

Title Alternative:Internet portal for seniors
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem této práce je návrh internetového portálu pro seniory. Tento portál by měl řešit jejich rozsáhlou zábavní a komunikační činnost. Součástí systému je diskuse, vkládané zájmové články, dále i informace o akcích a jiných činnostech pro seniory. Systém je členěn na dvě části - na redakční a na publikační Obě části bylo potřeba zpracovat s ohledem na jednoduchost a systematičnost, aby mohly být používány touto věkovou skupinou. Projekt je zpracováván pro zadavatele za účelem průzkumu mezi seniory pomocí informačních technologií. Databáze pro tuto aplikaci byla navržena pomocí databázového systému SQL a samotný návrh relační databáze byl proveden pomocí volně šiřitelného softwaru DBDesigner. Celá aplikace obsluhující databázi byla napsána v jazyku PHP a doplněna GUI (Grafické uživatelské rozhraním) napsaným jazykem HTML a upraveného pomocí CSS. Systém běží na http serveru Apache. Dále bylo potřeba zajistit plynulé měnění vzhledu a to bylo zajištěno vybraným šablonovacím systémem HTML Template.
The purpose of this bachelor work is to design internet portal for seniors. Portal should solve their broad entertaining and communication activities. Discussion, feeding interest articles, information about actions and other activities for seniors. System is divided into two parts - editorial part and publication part. Both these parts I created with respect for simplicity and systematization to be used simply by this age group. This bachelor work as a project was worked on for a customer in order to making research among seniors ( with use of IT ). The database for this aplication was designed by freeware DBDesigner. The whole aplication operating the database was programmed in PHP programming language with support of GUI ( graphics users interface ) written in HTML language and addapted with help CSS. System runs on http server Apache. Next thing need to assure were fluent changes of visual aspects. These fluent changes were ensured by system HTML Template.
Description
katedra: KSI; přílohy: CD-ROM,ERD diagram relační databáze,pipis tvorby databáze v Dbdesigner; rozsah: 40s,8s. příloh
Subject(s)
php, mysql, htmltmpl, senioři, php, mysql, htmltmpl, senior
Citation
ISSN
ISBN