Řídicí software úzkopásmového optického filtru pro pozorování slunce

Title Alternative:Control software of narrowband optical filter for sun observing purposes