Dosavadní zkušenosti Slovinska se zavedením eura

Title Alternative:The Current Experience of Slovenia With the Implementation of Euro
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The theme of this thesis is: The current experience of Slovenia with the introduction of the euro. The aim of this thesis is as first characterize the general progress of the common currency associated with meeting the convergence criteria, which are also know under the name the Maastricht criteria. Very important part of this is chosen sceneries of introduction. Before that, however roughly describes the development and expansion of the euro area. The study also provides the space to analyze the advantages and disadvantages of the common currency. The second section describes the process of introducing the single currency in the country and from his preparations to the fulfilment of the nominal criteria. Under the preparation is meaning the process of familiarizing the public with the euro currency to exchange. The last chapter analyzes the main macroeconomic indicators of the country before and after the changeover time between years 2005 to 2009. There are examined the dependence of growth of GDP and consumption growth, government spending and investment.
Téma této diplomové práce zní: Dosavadní zkušenosti Slovinska se zavedením eura. Cílem této práce je zaprvé charakterizovat všeobecný postup při zavádění společné měny spojený s plněním konvergenčních kritérií, která jsou známa i pod názvem Maastrichtská kritéria a volbou scénáře pro zavedení eura. Ještě předtím je však zhruba popsán vývoj a rozšiřování eurozóny. Dále je v práci věnován prostor pro analyzování výhod a nevýhod společné měny. Ve druhé části je popsán proces zavedení jednotné měny v země a to od jeho příprav až k plněnébnominálních kritérií. Pod přípravami se rozumí proces od obeznámení veřejnosti s eurem až k výměně oběživa. V poslední kapitole je analyzován vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů země před a po zavedení eura v časovém rozmezí let 2005 až 2009. Je zde prve zkoumána závislost růstu HDP s růstem spotřeby, vládních výdajů a investic.
Description
katedra: KEK; rozsah: 108 s
Subject(s)
european monetary union, single currency, eurozone, convergence criteria, euro implementation, evropská měnová unie, jednotná měna euro, eurozóna, konvergenční kritéria, zavádění eura
Citation
ISSN
ISBN