Problematika ústavní výchovy

Title Alternative:Difficulties with institutional education
dc.contributor.advisorPittnerová, Jana
dc.contributor.authorAdamková, Pavlína
dc.date2009
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2009-04-15
dc.date.defense2009-06-23
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2008-02-28
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 57 s., 4 s. obr. přílohcs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou umisťování dětí do školských ústavních zařízení. Samotná práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována právním normám a organizačním opatřením, která ošetřují oblast péče o děti v ústavních zařízeních, druhy školských ústavních zařízení a formy náhradní rodinné péče. Další kapitoly jsou věnovány problémové rodině, syndromu ohroženého dítěte a důvodům umísťování dětí do ústavní péče. Praktická část obsahuje stanovení předpokladů, charakteristiku výběrového souboru, použité metody práce a rozbor získaných informací. Předmětem této části je analyzovat příčiny umístění dětí do dětského domova, zjistit, který z důvodů umístění dětí do ústavního zařízení je nejčastější. Zda se jedná převážně o ekonomický charakter nebo zda důvody vyplývají z nezvládnuté výchovy v rodině. Základním cílem empirické části je získání a zpracovaní názorů odborníků z praxe na umisťování dětí do ústavních zařízení.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s dissertation concerns itself with the problem area of the placement of the children in school institutional facilities. The work itself is divided into a theoretical and practical section. The theoretical section is dedicated to the legal standards and organisational measures which regulate the area of childcare in institutional facilities, the types of school institutional facilities and the forms of foster family care. The further chapters are dedicated to the areas of problem families, endangered child syndrome and the reasons for placing children in institutional care. The practical section contains the designation of the hypotheses, the characteristic of the selection group, the used work methods and an analysis of the acquired information. This part includes an analysis of the causes of the placement of children in children´s homes and the aim is to find out which reasons for placing children in children´s homes are most frequent: whether this involves a predominantly economic factor or whether the reasons arise from a failed upbringing in the family. The fundamental goal of the empirical section is the acquisition and processing of the opinions of the experts based on their experience of the placement of the children in institutional facilities.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6293
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectsociálně právní ochranacs
dc.subjectústavní zařízenícs
dc.subjectohrožené dítěcs
dc.subjectnáhradní rodinná péčecs
dc.subjectsociální vyloučenícs
dc.subjectlegislationen
dc.subjectsocial legal protectionen
dc.subjectinstitutional facilityen
dc.subjectendangered childrenen
dc.subjectfoster family careen
dc.subjectsocial exclusionen
dc.subject.verbislegislationen
dc.titleProblematika ústavní výchovycs
dc.title.alternativeDifficulties with institutional educationen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag15551
local.identifier.verbis410220
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:09:24cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Sociální pracovníkcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_15551.pdf
Size:
3.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce