Blok Badel Zagreb

Title Alternative:Badel Block, Zagreb
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis assignment follows the international ideas architectural competition announced by by the city of Zagreb. The aim of the project is to get an urban concept of a new segment in the city center, to make the surrounding part of the city more attractive and to preserve industrial heritage reminding historical development on the site. The result should be a complex suitable for business, trade, turism, culture and art support providing a fine- quality environment to everyday life of its citizens.
Zadání diplomové práce bylo stanoveno ve smyslu vypsané stejnojmenné mezinárodní ideové architektonické soutěže. Cílem soutěže je získat urbanistický koncept nového segmentu městského centra, zatraktivnit širší městskou oblast a zachovat připomínky historického vývoje řešeného místa. Výsledkem navrhovaných zásahů má být komplex vhodný pro podporu podnikání, obchodu, turistického ruchu, kultury a umění a poskytující zároveň kvalitní prostředí pro každodenní život svých obyvatel.
Description
katedra: KAR; přílohy: nahled A3 katalogu, dvojstrany; rozsah: 86 s.
Subject(s)
soho, urban tissue, urbanism, city block, fractal, soho, urbánní tkáň, urbanismus, městský blok, fraktál
Citation
ISSN
ISBN