Detekce objektů v pracovním prostoru průmyslového robota

Title Alternative:The Object Detection in Working Area of Industry Robot
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení pracovního prostoru průmyslového robota pomocí vhodně umístěným párem kamer. Pro detekci objektů vnikajících do pracovního prostoru robota je vyuţito algoritmů stereovidění. V teoretické části práce jsou popsány metody kalibrování kamer a popsány postupy pro stereovizi. V praktické části je popsána vlastní realizace kamerového systému. Výsledem práce je softwarová aplikace.
This diploma thesis addresses a branch about the guarding industry robot workspace. The guarding is solved by a pair of appropriately located cameras. To detect objects penetrating into the robot working area, algorithms of the stereovision are used. The theoretical section describes methods to calibrating camera and the procedures for stereovision. The practical part describes the implementation of its own camera system. The final product of this thesis is a software application.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 x CD ROM; rozsah: 39 s., 6 s. příloh
Subject(s)
detekce překátky, pracovní prostor robota, stereovidění, kalibrace kamery, obstacle detection, robot workspace, stereo vision, camera calibration
Citation
ISSN
ISBN