Měření tlakového pole u autosedaček

Title Alternative:Pressure measurement of car seats
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The content of this thesis is to propose a suitable method for measuring the pressure field at the seat in terms of the seated occupant comfort, both in terms of subjective and objective assessment. Based on the literature study are firstly evaluated the most important terms and methods used so far for testing automobile seating comfort. The findings of this study is proposed an experiment that corresponds to available options. For testing, are selected three different samples of automobile seats. The seats are subjected to tests through direct questioning and the using of pressure field measurement by a firm XSENSOR X3. Subsequently, the experiment is evaluated. From the final results of the experiment is suggested a recommendation for possibility of increasing the comfort of a person sitting in the seat.
Náplní diplomové práce je navrhnout vhodnou metodu pro měření tlakového pole u autosedaček z hlediska komfortu sedící osoby, jak z hlediska subjektivního tak objektivního hodnocení. Na základě literární studie jsou nejprve zhodnoceny nejdůležitější pojmy a dosud známe používané metody pro testování komfortu automobilových sedadel. Ze získaných poznatků této studie je navržen experiment jenž odpovídá dostupným možnostem. Pro testování jsou vybrány tři odlišné vzorky automobilových sedaček. Autosedadla jsou podrobena testování a to prostřednictvím přímého dotazování a použitím systému měření tlakového pole firmy XSENSOR X3. Následně je experiment zhodnocen. Ze závěrečných výsledků experimentu je navrženo doporučení pro možnosti zvýšení komfortu osoby sedící v autosedačce .
Description
katedra: KOD; přílohy: DP; rozsah: 68
Subject(s)
measurement, pressure field, comfortable rating, car seat, experiment, měření, tlakové pole, komfort sezení, automobilová sedačka, experiment
Citation
ISSN
ISBN