Automatizace obsluhy kartáčovacího rámu

Title Alternative:Automatization of Brush frame manipulation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In the beginning of thesis is introduced original concept of brush frame and other competitors products on maintenance of synthetic turf. The analysis of possible solutions was performed with regords to easy handling, price and production technology. Then two options of new brush frame are designed. Main objective of thesis is to automate and therefore make manipulation with this device easier.
V úvodu práce je seznámení s původním řešením Kartáčovacího rámu a dalšími konkurenčními produkty na údržbu umělých trávníků. Je proveden rozbor možných řešení s ohledem na snadnou ovladatelnost, cenu a technologii výroby. Poté jsou navrženy dvě varianty nového Kartáčovacího rámu. Cílem práce je zautomatizovat a tím usnadnit obsluhu tohoto zařízení.
Description
katedra: KVS; přílohy: 1 CD, 13 výkresů, 5 katalogů; rozsah: 47 s. (44 380 znaků)
Subject(s)
brushing frame, maintenance of synthetic turf, kartáčovací rám, údržba umělých tráníků
Citation
ISSN
ISBN