Aktuální přístupy k hodnocení výživových zvyklostí pohybově aktivních obyvatel v dospělém věku

Title Alternative:Current approaches to the evaluation of the nutritional habits of the population physically active in adulthood
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem této bakalářská práce je porovnání tří vybraných metod zjišťování výživových zvyklostí pohybově aktivních respondentů v dospělém věku z hlediska jejich časové náročnosti a jejich výpovědní hodnoty. Šetření bylo provedeno na vzorku respondentů, studentů Technické univerzity v Liberci (n = 20). Všechny vybrané metody byly realizovány prostřednictvím dotazníků. Empirickým šetřením byly potvrzeny teoretické poznatky o těchto metodách. Tedy bylo potvrzeno, že metodou FFQ dotazníku byly zjištěny informace o četnosti zařazování jednotlivých potravin do jídelníčku respondenta a metodami 24hodinového recallu a 3 až 7 denních záznamů byly zjištěny informace o přijímané energii a makronutrientech respondenty. Zároveň bylo zjištěno, že metoda FFQ dotazníku je pro individuální potřeby pohybově aktivních jedinců zcela nevhodná. Naopak metoda 3 až 7denních záznamů byla pro potřeby sportovců vyhodnocena jako jednoznačně nejlepší. Tyto poznatky mohou být využity v nutričním poradenství pro sestavování nutričního plánu pro sportovce.
Description
66 s., 5 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
human nutrition, výživa člověka
Citation
ISSN
ISBN