Příčné rozměry dvojmo skané příze

Title Alternative:Lateral dimensions of two-fold yarn
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se pokouší o popsání příčných rozměrů dvojmo skané příze. V teoretické části jsou definovány příčné rozměry dvojmo skané příze a poté uvedeny metody jejich získávání. První etapa experimentální části je zaměřena na metodiku a zpracování obrazů, získaných z dvojmo skaných bavlněných přízí. Následuje jejich zpracování v prostředí softwaru Matlab. Další etapa experimentální části je zaměřena na určení minimální počtu měření pro dané příze. V poslední etapě experimentu jsou porovnávány data získaná z měření a vypočtené podle teoretických vztahů. V závěru jsou shrnuta data získaná z poslední fáze experimentu.
The diploma work is focused on lateral dimensions of two-ply yarn. Lateral dimensions of two-ply yarn are defined in theoretic part and after that methods of their extraction are introduced. First phase of experimental part is orientated on methodology and processing of pictures, which are extracted from cotton´s two-ply yarns. After that they are processed in Matlab environment. Additional phase of experimental part is orientated on determination of minimal number of measuring pictures for given yarns. In the last phase of experiment data from measurements and data calculated by theoretical relations are compared. In the end of work data are summarized from the last phase of experiment.
Description
katedra: KTT; rozsah: 62 s.
Subject(s)
dvojmo skaná příze, příčné rozměry, podélné pohledy, d1, maxs, mins, minimální počet měření, vliv parametrů na příčné rozměry, two-ply yarn, lateral dimensions, longitudinal view, d1, maxs, mins, minimum number of measurements, impact characteristics on lateral dimensions
Citation
ISSN
ISBN