Evropské měnové a kurzové systémy

Title Alternative:European Monetary and Rate Systems
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of the Diploma Thesis titled as "European Monetary and Exchange Rate Systems" is the issue of aspects of the European Monetary Integration. The aim is the analysis of the European Monetary Systems and the development of the European Exchange Rate Systems. The Thesis describes the conditions for the establishment of the European Monetary System, basic pillars of the system as well as specification of European Mechanisms of Exchange Rates ERM I and ERM II. The first part of Thesis is dedicated to the basic conditions for the establishment and the subsequent process of monetary cooperation within Europe. It is followed by a comparison of the function of the European Mechanism of Exchange Rates ERM and the newly established ERM II. Comparison of the principles of mechanisms shows the necessary development of the exchange rate system in consideration of introduction of single currency. The unified Euro currency is the joint currency of the European Monetary Union the introduction of that is preceded by the defined convergent process. The final part of the thesis deals with the relation of Czech Republic, as EU member, to the monetary integrated part of Europe. The Thesis also covers the section outlining the potential conditions and impacts of the future participation of the Czech Republic in the exchange rate mechanism ERM II and the development of the exchange rate policy preceding to the adoption of the unified currency
Předmětem diplomové práce ?Evropské měnové a kurzové systémy? je problematika aspektů evropské měnové integrace. Cílem je analýza evropských měnových systémů a vývoje evropských kurzových systémů. Práce obsahuje podpis podmínek vzniku Evropského měnového systému, základních pilířů tohoto systému a specifikaci Evropských mechanismů směnných kurzů ERM I a ERM II. První část je věnována výchozím podmínkám vzniku a následnému procesu měnové spolupráce v Evropě. Následuje porovnání fungování Evropského mechanismu směnných kurzů ERM a nově vzniklého ERM II. Komparace principů mechanismů, poukazuje na nutný vývoj v oblasti kurzového systému vzhledem k zavedení jednotné měny. Jednotná nadnárodní měna euro je společnou měnou Evropské měnové unie, jejímu přijetí předchází definovaný konvergenční proces. Závěrečná část je věnována vztahu České Republiky, jako člena EU, k měnově-integrované části Evropy. Součástí práce je i oddíl řešící možné podmínky a dopady budoucí účasti České republiky v kursovém mechanismu ERM II a vývoj kurzové politiky předcházející přijetí jednotné měny.
Description
katedra: KEK; rozsah: 88 s. (122 715)
Subject(s)
czech republic, ems, erm i, erm ii, eu, euro, eurozone, economic and monetary union, european union, emu, maastricht convergency criteria, monetary system, monetary integration, monetary politics, rate systém, česká republika, ems, erm i, erm ii, eu, euro, eurozóna, evropská hospodářská a měnová unie, evropská unie, kurzový systém, maastrichtská konvergenční kritéria, měnová integrace, měnový systém, monetární politika
Citation
ISSN
ISBN