Dobrodružná plavba - aktivní zážitkový pochod nejen pro rodiče s dětmi

Abstract
Hlavním cílem závěrečné práce je zpracování pedagogického projektu na podporu aktivního trávení volného času rodin s dětmi v přírodě. Tento projekt se bude soustředit především na děti z prvního stupně základní školy a jedná se o jednodenní akci. V teoretické části se zabýváme významem volného času dětí. V praktické části se zaměříme na samotný plán projektu zážitkového pochodu pro děti a jejich rodiče s názvem Dobrodružná plavba. Pochod přírodou obsahuje 13 stanovišť, kde děti plní úkoly, které jsou zaměřeny na povolání a aktivity jim budou tematicky odpovídat.
The main aim of this thesis is the processing of pedagogical project which supports actively spending time of families with children in the nature. This project will focus specifically on the children from the first degree of primary school and it is a one-day event. In the theoretical part we focus on the meaning of children´s free time. In the practical part we will focus on the project plan of adventurous march for children and their parents called Adventurous voyage. The march includes thirteen stages, where children fulfill the tasks that are aimed for professions and the tasks will thematically match them.
Description
Subject(s)
Volný čas, motorické schopnosti, sociální dovednosti, spolupráce, komunikace, Free time, motoricabilities, socialskills, cooperation, communication
Citation
ISSN
ISBN
Collections