Návrh historického atlasu Liberce

dc.contributor
dc.contributor.advisorŠmída Jiří, Mgr. Ph.D. : 55308
dc.contributor.authorCoufal, Ondřej
dc.date.accessioned2021-12-23T06:57:04Z
dc.date.available2021-12-23T06:57:04Z
dc.date.committed2021-7-30
dc.date.defense2021-09-03
dc.date.submitted2021-6-4
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem webového historického atlasu zaměřeného na území Liberce, s přesahem do aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou. V teoretické části jsou nejprve vymezovány pojmy z webové a historické kartografie a sestavena je vlastní definice webového atlasu. Dále se práce zabývá obecnými přístupy a metodami tvorby historicko-kartografických děl a existujícími projekty českých historických atlasů. V praktické části je uveden postup zpracování rešerše a analýzy webových historicko-kartografických projektů, na základě které byla provedena kategorizace. Představen je koncept Historického atlasu Liberce, včetně doporučeného postupu pro zpracování jeho kapitol. Navržené postupy jsou ověřeny realizací dvou kapitol Historie tramvajových tratí a Vodstvo 19. století. Diskutovány jsou nedostatky webových technologií a využitelnost atlasu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the design of a web historical atlas focused on the territory of Liberec, with an overlap into the agglomeration of Liberec - Jablonec nad Nisou. In the theoretical part, the terms from web and historical cartography are first defined and the actual definition of a web atlas is compiled. Furthermore, the work deals with general approaches and methods of creating historical-cartographic works and existing projects of Czech historical atlases. The practical part presents the procedure of research and analysis of web historical-cartographic projects, based on which the categorization was performed. The concept of the Historical Atlas of Liberec is presented, including the recommended procedure for the elaboration of its chapters. The proposed procedures are verified by the implementation of two chapters, History of Tram Lines and 19th Century Water. The shortcomings of web technologies and the usability of the atlas are discussed.en
dc.description.mark
dc.format86 s. (177 828 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky 1 tabulka (XLSX)
dc.identifier.signatureV 202103569
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161250
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemSemotanová, E.; Zudová, Z.; Močičková, J.; Cajthaml, J.; Seemann, P; Bláha, J. D. a kol.: Český~historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Praha 2019, 297 s. ISBN 978-80-7286-346-4. itemBláha, J.; Seemann, P.: Rešeršně-analytická část přípravy kartografického díla: příkladová studie
dc.relation.isbasedonanalýzy vybraných atlasů pro tvorbu ČHA. In: Sborník abstraktů: Aktivity v kartografii venované
dc.relation.isbasedonJánovi Pravdovi. Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akademie vied.
dc.relation.isbasedonKartografická konference 2016. Bratislava, Slovensko, 20.-21.10. 2016, s. 7, ISBN 978-80-8152-433-2. itemVoženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů.~Univerzita Palackého v Olomouci, 216 s., ISBN 978-80-2442-790-4 enditemize
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectWeb GIScs
dc.subjectwebový atlascs
dc.subjecthistorický atlascs
dc.subjectotevřená datacs
dc.subjectwebová kartografiecs
dc.subjectLibereccs
dc.subjectWeb GISen
dc.subjectweb atlasen
dc.subjecthistorical atlasen
dc.subjectopen dataen
dc.subjectweb cartographyen
dc.subjectLiberecen
dc.titleNávrh historického atlasu Libercecs
dc.titleDesign of historical atlas of the city of Liberecen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineAG
local.degree.programmeGeografie
local.degree.programmeabbreviationB1301
local.department.abbreviationKGE
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP18000819
local.identifier.stag42861
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis5db86281-58a9-4d59-b49d-8d154d58f8a3
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3569
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Priloha_2_BP_Coufal_Navrh_historickeho_atlasu_Liberce.xlsx
Size:
49.82 KB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Coufal_BP_Navrh_historickeho_atlasu_Liberce.pdf
Size:
3.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_vedouci_v2021_Coufal.pdf
Size:
258.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP