Systém vyhodnocení databáze dopravní nehodovosti v ČR

Title Alternative:System for automatic evaluation of accident frequency database in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor?s thesis concerns with the evaluation of database of traffic accidents in the Czech Republic. There are explained basic terms of the communication, accident and database in the opening part of the thesis. These are followed by a practical part, which concerns with the processing and evaluation of database itself on defined goal, which is a comparison of motorcycle and car accidents. This comparison is performed according to defined indicators of accidents in each region for different types of communications and their directional section. The last part represents an interpretation of the reached results by cause of accidents with regards to human error and critical parts of communication and evaluation of consequences of accidents.
Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením databáze nehodovosti v ČR. V úvodní části práce jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti pozemní komunikace, nehodovosti a databází. Dále pak následuje praktická část zabývající se zpracováním a vyhodnocením samotné databáze nehodovosti na základě vytyčeného cíle, kterým je porovnání nehodovosti motocyklů a automobilů. Toto porovnání je provedeno podle definovaných ukazatelů nehod v každém kraji pro jednotlivé druhy komunikací a jejich směrové úseky. Poslední část práce se zabývá interpretací dosažených výsledků podle příčin dopravních nehod s ohledem na selhání lidského faktoru a kritická místa komunikací a hodnocením následků nehod.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 51 s.
Subject(s)
database of accident, communication, objective accident indicators, consequences of accidents, critical parts of communication, databáze nehodovosti, pozemní komunikace, objektivní ukazatele nehodovosti, následky nehod, kritická místa pozemních komunikace
Citation
ISSN
ISBN