Ekonomický dopad koronavirové krize na vybrané státy

dc.contributorHoráček Libor, Ing. : 65357
dc.contributor.advisorSojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D. : 54869
dc.contributor.authorPlodková, Andrea
dc.date.accessioned2023-03-16T04:49:42Z
dc.date.available2023-03-16T04:49:42Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2023-01-24
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2023-1-24
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dopady koronavirové krize na vybrané státy, kterými jsou Česká republika, Německo a Švýcarsko. Cílem práce je určit, jaké byly dopady na jednotlivé ekonomiky a jak si s nimi jednotlivé ekonomiky poradily. Německo a Česká republika byly vybrány jako zástupci států, které jsou členy Evropské unie. Švýcarsko zase jako neutrální stát, který o své ekonomice může rozhodovat více svobodně a nemusí se řídit nařízeními EU. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části diplomové práce jsou rozebrány a definovány pojmy vztahující se k hospodářské politice, hospodářskému cyklu a k ekonomické krizi. Ve druhé části diplomové práce jsou pak popsány jednotlivé ekonomiky. Tedy ekonomika České republiky, Německa a Švýcarska a s pomocí ekonomických ukazatelů je zde rozebrán dopad covidové krize na ekonomiku těchto států.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the effects of the coronavirus crisis on selected countries, namely the Czech Republic, Germany and Switzerland. The goal of the work is to determine what the impacts were on individual economies and how individual economies coped with them. Germany and the Czech Republic were chosen as representatives of states that are members of the European Union. Switzerland, on the other hand, as a neutral state, which can decide more freely about its economy and does not have to follow the EU.The thesis is divided into two parts. In the first part of the thesis, concepts related to economic policy, economic cycle and economic crisis are analyzed and defined. In the second part of the thesis, individual economies are described. That is, the economy of the Czech Republic, Germany and Switzerland, and with the help of economic indicators, the impact of the covid crisis on the economy of these countries is analyzed here.en
dc.description.mark2
dc.format107
dc.format.extentNejsou
dc.identifier.signatureV 202304728
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/167177
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemBALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ,~2013.~Ekonomie evropské integrace. 4. vyd.~Praha: Grada.~ISBN 978-80-247-4568-8. itemEuropean Commission, 2021. European Business Cycle Indicators textendash 2nd Quarter 2021. [online]. Brusel: European Commission. [cit. 2021-10-14]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/tp049_en.pdf itemFERRARA, Laurent, Ignacio HERNANDO a Daniela MARCONI, 2018. ~International Macroeconomics in the Wake of the Global Financial Crisis. New York City: Springer. ISBN 9783319790749. itemJÁČ, Ivan,~2014. Mezinárodní obchod a vybrané hospodářské parametry členských zemí EU a ESVO. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-041-5. itemMULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ, 2013. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4780-4. itemNEZVAL, Pavel a Ingrid MAJEROVÁ, 2014.~Rovnováha ekonomiky, zahraniční obchod a konkurenceschopnost vybraných zemí evropského hospodářského prostoru: vědecká monografie. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v~Karviné. ISBN 978-80-7248-902-2. itemPROQUEST, 2021. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2021-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Bc. Eva Franců textendash oblastní ředitelka 4fin Better together, a.s.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCovidcs
dc.subjectHospodářský cykluscs
dc.subjectHrubý domácí produktcs
dc.subjectMíra inflacecs
dc.subjectMíra nezaměstnanostics
dc.subjectCoviden
dc.subjectEconomic cycleen
dc.subjectGross domestic producten
dc.subjectInflation rateen
dc.subjectUnemployment rateen
dc.titleEkonomický dopad koronavirové krize na vybrané státycs
dc.titleThe Economic Impact of the Corona Crisis on Selected Countriesen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineMMO
local.degree.programmePodniková ekonomika
local.degree.programmeabbreviationN0413A050007
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE20000212
local.identifier.stag43487
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06705393
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4728
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace__Plodkova.pdf
Size:
3.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_DP_Plodkova.pdf
Size:
600.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Plodkova_OP.pdf
Size:
102.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
38.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP