Analýza základních parametrů ovlivňujících garanční náklady a hodnota opravy ve společnosti Škoda auto, a. s.

Title Alternative:An analysis of the basic parameters influencing guarantee costs and the value of reparation in Škoda auto, a. s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The major goal of this work is to define and analyze the basic parameters influencing the guarantee expenses. Firstly the company Škoda auto, a. s., the location where the thesis was written, is introduced as the most significant concern focused on export in the Czech Republic with its activity in the area of quality control. The theoretical part of this work also concerns with quality. The work further deals with the situational analysis of Škoda Servis department. Conditions of guarantee according to rules of law and particular conditions of guarantee for individual model car series Škoda with the process of transaction of guarantee and goodwill the financial expenses stem from. In terms of analysis of all parameters, recognized data and graphic representation of time progress the arrangements are suggested against the rising tendency of expenses development for defect and their economical evaluation.
Hlavním cílem této práce je definovat a analyzovat základní parametry ovlivňující garanční náklady. V práci je nejprve představena společnost Škoda auto, a. s., jakožto nejvýznamnější exportní firma v České republice, ve které byla diplomová práce vypracovávána a její aktivity v oblasti řízení kvality. Kvalitou se zabývá i teoretická část této práce. Diplomová práce se dále zabývá situační analýzou v oddělení Škoda Servis. V práci jsou též představeny záruční podmínky dle zákonných norem a konkrétní záruční podmínky pro jednotlivé modelové řady vozů Škoda a postup vyřizování garancí a kulancí, z nichž vznikají garanční náklady. Na základě analýzy všech parametrů a zjištěných údajů a jejich grafickém vyjádření vývoje v čase jsou navržena opatření proti zvyšující se tendenci vývoje nákladů na závadu a jejich ekonomické zhodnocení.
Description
katedra: KPE; rozsah: 83 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
defect, goodwill, guarantee, guarantee, costs, guarantee conditions, mobility, quality, service, škoda auto, a.s, škoda servis, garance, garanční náklady, škoda auto, a.s, škoda servis, kulance, kvalita, mobilita, servisní služby, záruční podmínky, záruka, závada
Citation
ISSN
ISBN