Proces uvolňování prvních vzorků v Continental, s. r. o.

Title Alternative:Releasing process of initial samples in Continental, s. r. o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem mé diplomové práce bylo systémově ošetřit proces uvolňování prvních vzorků komponent vstupujících do výrobního procesu firmy Continental. Podnětem pro tuto práci byly neshody, nesrovnalosti a vzájemně se prolínající zodpovědnosti jednotlivých oddělení do výše jmenovaného procesu zainteresovaných. Výsledkem diplomové práce je návrh interní směrnice vyjasňující proces uvolňování a především jednoznačně určující přesná rozhraní mezi zodpovědnostmi jednotlivých oddělení.
The aim of my thesis was the system´s safeguarding process concerning the releasing of the first samples of components incoming into Continental production process. The inputs of this thesis were disagreements, discrepancies and mutual responsibilities of individual departments which are involved in above mentioned process. The result of the thesis is a proposal of the internal directive which clarifies releasing process itself and primarily unequivocally determines the exact boundary between the responsibilities of the individual departments.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 68 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
nový projekt, vzorek komponenty, rozhodnutí o použití, dodavatel, zákazník, ppap, vstupní kontrola, new project, sample of component, decision about usage, supplier, customer, ppap, incoming inspection
Citation
ISSN
ISBN