Identifikace cílové skupiny a specifikace požadavků, očekávání a nároků v oblasti marketingu fotbalového klubu FC Slovan Liberec, a.s.

Title Alternative:Identification of target group and specification of requirements, expectations and demands in marketing field of football club FC Slovan Liberec, Inc.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my bachelor work was to indentify target group of costumers for football club FC Slovan Liberec, Inc. It results from marketing research, which was based on questioning of informants at football matches in Liberec. As regards theoretic part, I was generally centered on marketing, marketing in sport, marketing research and both on the history and present of football club FC Slovan Liberec, Inc. In practical part, I followed the evaluation of picked data and the formation of final report. I consider the best benefit of my work to be the fact, that it is also applicable to purposes in football club FC Slovan Liberec, Inc.
Cílem mé bakalářské práce bylo identifikovat cílovou skupinu zákazníků pro fotbalový klub FC Slovan Liberec, a.s. Vycházel jsem z marketingového výzkumu, který byl založen na dotazování se respondentů při fotbalových utkáních v Liberci. V teoretické části jsem se zaměřil obecně na marketing, marketing ve sportu a marketingový výzkum a historii a současnost ve fotbalovém klubu FC Slovan Liberec, a.s. V praktické části jsem se věnoval vyhodnocení sesbíraných dat a vytvoření závěrečné zprávy. Za největší přínos své práce považuji fakt, že je použitelná pro účely fotbalového klubu FC Slovan Liberec, a.s.
Description
katedra: KTV; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 81 s., 8 s. obr. příloh
Subject(s)
fc slovan liberec, inc, marketing research, question-form, interviewed, fc slovan liberec, a.s, marketingový výzkum, dotazník, respondent
Citation
ISSN
ISBN