Příběh v prostoru

dc.contributorKabát Michal, PhD. : 67973
dc.contributor.advisorStolín Jan, doc. MgA. : 54698
dc.contributor.authorEfremova, Alexandra
dc.date.accessioned2021-07-09T08:57:03Z
dc.date.available2021-07-09T08:57:03Z
dc.date.committed2021-5-31
dc.date.defense2021-06-16
dc.date.submitted2021-2-22
dc.date.updated2021-6-17
dc.degree.levelMgA.
dc.description.abstractTématem diplomové práce je příběh autorky složený z obrazů a nahrávek. Dílo je vytvořeno v interaktivním digitálním prostředí. Tento projekt je alternativou k vedení deníku, blogu a má blízko k autobiografickému filmu či virtuální galerii. Nejblíže má však k počítačovým hrám. Jedná se o virtuální svět, kterým lze procházet a divák na něj může, díky jeho interaktivitě, sám reagovat. Má také svobodu ve čtení a interpretací díla. Smyslem práce je vytvoření kompozice v podmínkách, ve kterých se může autorka vyjadřovat nelineárním způsobem a nemusí být závislá na pořadí nebo jakémkoliv formátu. To umožnuje právě interaktivní prostředí.cs
dc.description.abstractThe topic of the diploma thesis is the author's story composed of paintings and recordings. The work is created in an interactive digital environment. This project is an alternative to keeping a diary, a blog and is close to an autobiographical film or a virtual gallery. However, it is closest to computer games. It is a virtual world that can be walked through and the viewer can, thanks to its interactivity, react to it himself. He also has the freedom to read and interpret the work. The purpose of this work is to create a composition in conditions in which the author can express herself in a non-linear way and does not have to depend on the order or any format. This is made possible by an interactive environment.en
dc.description.mark
dc.format59 s. (67 705 znaků)
dc.format.extentIlustrace disk
dc.identifier.signatureV 202102764
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160229
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparQuaranta, Domenico. Beyond New Media Art, Brescia: LINK Editions, 2013. s. 47par parGrau, Oliver. From Illusion to Immersion, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2003par parPaul, Christiane. Digital Art. London: Thames and Hudson, 2003.par parBendová, Helena. Hry jako umění pohledem kritiky. Studie, 2014par parManovich, Lev. The language of new media. 1hindexst ed. Cambridge: MIT Press, 2002.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDeníkcs
dc.subjectzvukcs
dc.subjectzáznamcs
dc.subjectinteraktivitacs
dc.subjectnelinearitacs
dc.subjectpříběhcs
dc.subjectprostorcs
dc.subjectprádlocs
dc.subjectobrazcs
dc.subjecttextcs
dc.subjectpoznámkycs
dc.subjectDiaryen
dc.subjectsounden
dc.subjectrecordsen
dc.subjectinteractivityen
dc.subjectnon-linearityen
dc.subjectstoryen
dc.subjectspaceen
dc.subjectclothesen
dc.subjectpictureen
dc.subjecttexten
dc.subjectnotesen
dc.titlePříběh v prostorucs
dc.titleThe story in spaceen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineDE
local.degree.programmeDesign
local.degree.programmeabbreviationN8208
local.department.abbreviationKUM
local.facultyFakulta umění a architekturycs
local.faculty.abbreviationFA
local.identifier.authorA19000017
local.identifier.stag42573
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisefa276ec-b54f-4a21-b836-e57b1d125c73
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2764
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
210527_TheStoryInSpace_DP_EfremovaAlexandra_20202021.pdf
Size:
2.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Efremova.pdf
Size:
127.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Efremova_oponent.pdf
Size:
150.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Efremova.pdf
Size:
64.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP