TOURISM IN THE MORAVIAN KARST

Title Alternative:CESTOVNÍ RUCH V MORAVSKÉM KRASU
Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Článek se zaměřuje na udržitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Mezi účastníky výzkumu patřily obce, zúčastněné strany v oblasti cestovního ruchu, obyvatelé a návštěvníci. Moravský kras (CHKO) je příkladem zachovalé krajinné oblasti, která dokázala skloubit ochranu životního prostředí a cestovní ruch. Převažují návštěvy jeskyní; návštěvníci však své aktivity neomezují pouze na tento typ turistické atrakce. Navštěvují také další přírodní i kulturní památky. Většina obcí si myslí, že existence CHKO Moravský kras pozitivně ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu. Oceňují nová pracovní místa a příliv financí z regionálního rozpočtu.
Der Artikel konzentriert sich auf den nachhaltigen Tourismus im Landschaftsschutzgebiet Mährischer Karst. Zu den Teilnehmern der Untersuchung gehörten Gemeinden und Interessengruppen im Bereich Tourismus, Einwohner und Besucher. Der Mährische Karst (CHKO) ist ein Beispiel für ein Landschaftsschutzgebiet, dem es gelungen ist, Umweltschutz und Tourismus miteinander zu verbinden. Höhlenbesuche überwiegen; Besucher beschränken ihre Aktivitäten jedoch nicht auf diese Art von Touristenattraktion. Sie besuchen auch andere natürliche sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten. Die meisten Gemeinden sind der Meinung, dass die Existenz des Mährischen Karstes CHKO die Entwicklung des Tourismus positiv beeinflusst. Sie schätzen neue Arbeitsplätze und den Zufluss von Finanzmitteln aus dem Regionalhaushalt.
The article focuses on sustainable tourism in the protected landscape area of the Moravian Karst. Participants in the research included municipalities, stakeholders in the field of tourism, residents, and visitors. The Moravian Karst (CHKO) is an example of a preserved landscape area that managed to combine environmental protection and tourism. Visits to caves prevail; however, visitors do not limit their activities to this type of tourist attraction. They also visit other natural as well as cultural sights. Most municipalities think that the existence of the Moravian Karst CHKO positively influences the development of tourism. They appreciate new jobs and the inflow of finance from the regional budget.
Artykuł skupia się na zrównoważonej turystyce w Parku Krajobrazowym Morawski Kras. W badaniu wzięły udział gminy, gestorzy turystyki, mieszkańcy i turyści. Morawski Kras (Park Krajobrazowy) jest przykładem zachowanego obszaru krajobrazowego, któremu udało się połączyć ochronę środowiska i turystykę. Przeważają wizyty w jaskiniach, jednak turyści nie ograniczają się do tego typu atrakcji turystycznych. Odwiedzają także inne pomniki przyrody i zabytki kultury. Większość gmin uważa, że istnienie Parku Krajobrazowego Morawski Kras pozytywnie wpływa na rozwój turystyki. Doceniają nowe miejsca pracy i napływ środków z budżetu regionalnego.
Description
Subject(s)
Protected landscape area, Sustainable tourism, Moravian Karst, Visitor, Resident
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN