Řemeslo má zlaté dno - oděvní kolekce

Abstract
Tato práce je zaměřena na oděvní kolekci, která je inspirována tradičním řemeslem v době raného středověku. Prostí lidé měli předem dána pravidla, jak se oblékat, případně jaké zvolit barvy a to vše byli nuceni spojit s praktičností a funkcí oděvu.Kolekce je tedy inspirována přírodními materiály, barvami a jednoduchými liniemi.Obsahuje dámské tak i pánské části oděvu, které se vzájemně doplňují nejen kombinací materiálu, ale i střihově.
My thesis focuses on clothing collection inspired by traditional handicraft in the early Middle Ages. There were rules how to dress and which colours to use for the common people, who had to unite those all together with practicality and function of the dress.The collection is inspired by natural material, colours and simple lines.It contains female as well as male parts of the dress, which supplement each other not only by the combination of material but also by the shear.
Description
Subject(s)
Oděv středověku, řemeslo, tradice, přírodní materiály, jednoduché linie, Middle Age dress, handicraft, tradition, natural materials, simple lines
Citation
ISSN
ISBN